Laulunopetus
Vahvuudet laulupedagogina


Laulupedagogina olen avoin kohtaamaan erilaisia oppijoita. Sosiaalisten taitojeni sekä opettajankoulutukseni ansiosta opetustilanne muuntautuu nopeasti oppilaan tarpeiden mukaan ja vuosien opetuskokemus heijastuu aineenhallinnan varmuutena. Nautin yksinlaulun opettamisesta ja vuorovaikutuksesta oppilaiden kanssa. Eri elämänvaiheissa olevien oppilaiden opettaminen on rikkaus.Konserttilaulajan työssäni olen saanut käyttää laajasti näyttämöilmaisun taitojani, käsikirjoituksesta ohjaukseen ja toteutukseen. Mielikuvien hyödyntäminen on vahva osa opettamistani fyysisten faktojen lisäksi. Useat laulun ja liedtulkinnan mestarikurssit (mm. Udo Reinemann, Roger Vignoles, Renata Scotto), laulupedagogipäivät ja musiikkilääketieteen päivät musiikkiopistotyön ohessa ovat laajentaneet osaamistani niin ihmisäänen kuin ohjelmistojenkin suhteen. Opetustyöhön toteuttamani kuorokoulutukset, kesäkurssit ja monenkirjavat yleisölaulatukset antavat rikkaan lisänsä. Opetan luontevasti hyvin eri-ikäisiä tai erilaiset musiikilliset valmiudet omaavia ihmisiä. Kasvatustieteen opinnoistani on ollut hyötyä monella tapaa laulunopettajan ammatissa toimiessa.
Aktiivisena jatkuva oma taiteellinen työ ja vahva kamarimusiikillinen kommunikaatio muiden muusikoiden kanssa tuo luottamusta omaan osaamiseen myös opettajana.Olen opettanut musiikkikursseilla vuodesta 1991 lähtien, ensin lapsia ja sitten lisääntyvässä määrin aikuisia. Varsinaisen yksinlaulunopetuksen laajemmin olen aloittanut vuonna 1999 opettaen monilla koulutustasoilla. Vuosina 2004-2016 työskentelin Lauttasaaren musiikkiopistossa päätoimisena laulunopettajana, joten musiikkiopistomaailma tuli tutuksi niin yleisen kuin laajankin oppimäärän suhteen.Laulunopettajana tavoitteeni on jättää oppilaille tilaa olla oma itsensä. Koen olevani aikuinen ohjaaja, joka tukee oppilaan ainutkertaista opintietä. Pitkästä muusikontaipaleestani freelance-laulajana on hyötyä tinkimättömyyden ja pitkäjänteisyyden saralla, mutta myös nykyisin armollisuutena erilaisuutta ja monenlaisia työtapoja kohtaan. Harvassa ammatissa saa hyödyntää elämänkokemustaan niin laajasti kuin laulunopettajana. Aktiivisena laulajana ja toisaalta kasvatustieteistä kiinnostuneena opettajana on ilo löytää oppilaille sopivaa ohjelmistoa ja vahvistaa heidän kehitystään omaan suuntaansa taiteen parissa.Sari Anneli Ruokonen 2016
kuva: Kirsi-Marja Savola